OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen

Directe downloadservice voor de geografische indeling van oppervlaktewaterlichamen.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Oppervlaktewaterlichamen/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Intermediair afstroomgebied (A1 afstroomgebied) (AfstrGebA1): Een intermediair afstroomgebied wordt afgebakend voor elk Vlaams en lokaal waterlichaam 1ste orde aan de hand van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II. Het afstroomgebied van de bovenstroomse lokale waterlichamen 2de orde, is mee opgenomen in het A1 Afstroomgebied van de hoofdloop.
 • Afstroomgebied van oppervlaktewaterlichaam (A2 afstroomgebied) (AfstrGebA2): Afstroomgebied van een Vlaams waterlichaam of een lokaal waterlichaam 1ste of 2de orde, afgebakend aan de hand van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II.
 • Afstroomzone van Vlaams oppervlaktewaterlichaam (A0 afstroomzone) (AfstrZonA0): De afstroomzone wordt aan de hand van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II voor elk Vlaams waterlichaam afgebakend. Het afstroomgebied van de bovenstroomse lokale waterlichamen 1ste en 2de orde is mee opgenomen in de A0 afstroomzone van de hoofdloop.
 • Bekken (Owlbekken): In het Decreet Integraal Waterbeleid vind je volgende definitie terug van een bekken (of deelstroomgebied): het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, een reeks stromen, rivieren, kanalen en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een waterloop of een kanaal.
 • Lijnvormig oppervlaktewaterlichaam (Owll): Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden (deel van een) stroom, rivier, kanaal of overgangswater dan wel een stilstaand water zoals een meer of een waterbekken. Deze feature bevat de oppervlaktewaterlichamen die als lijn worden voorgesteld. Het gaat om de assen van rivieren, overgangswateren en meren. De data zijn afgeleid van de Waterloopsegmenten van de Vlaamse Hydrografische Atlas.
 • Vlakvormig oppervlaktewaterlichaam (Owlv): Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden (deel van een) stroom, rivier, kanaal of overgangswater dan wel een stilstaand water zoals een meer of een waterbekken. Deze feature bevat de oppervlaktewaterlichamen die als polygoon worden voorgesteld. Het betreft overgangswateren en meren.
 • Stroomgebiedsdistrict (StrGebDistr): In het Decreet Integraal Waterbeleid vind je volgende definitie terug van een stroomgebiedsdistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende eraan toegewezen grondwaterlichamen, dat als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035