OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Bedrijventerreinen

Directe downloadservice voor de Bedrijventerreinen.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Bedrijventerreinen/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Beheerde bedrijvenzone (Bedrbeh): Een beheerde bedrijvenzone is een ruimtelijke eenheid binnen een bedrijventerrein in het beheer van een agent.
 • Ontwikkelbare bedrijvenzone (Bedrontw): Een Ontwikkelbare Bedrijvenzone bevat de contouren van de Bedrijventerreinen vanaf de mijlpaal publicatie in het Belgisch Staatsblad tot aan de oplevering van de nutsvoorzieningen en infrastructuur. Deze zones kunnen nieuwe terreinen zijn of herontwikkelingstrajecten. Wanneer een (her)ontwikkeling in meerdere fasen gebeurt, dan wordt de ontwikkelbare zone opgesplitst volgens deze fasen.
 • Bedrijventerreinperceel (Bedrperc): Een bedrijventerreinperceel is een ruimtelijke eenheid binnen een Bedrijventerrein met eenzelfde gebruik of functie.
 • Bedrijventerreinperceelaanbieding (Bedrpercab): De laag 'bedrijventerreinperceelaanbieding' bevat percelen die te koop of te huur worden aangeboden met een referentie naar het perceel, de aanbiedende organisatie en de website waar het perceel wordt aangeboden.
 • Planningszone met economische bestemming (Bedrplan): De laag 'Planningszone met economische bestemming' omvat een overzicht van toekomstige economische zones of omvorming van bestaande zones naar een niet-economische bestemming uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben. Het zijn plannen in de fase waar de datum van de plenaire vergadering gekend is of waarvan de plenaire vergadering reeds heeft plaatsgevonden.
 • Bedrijventerrein (Bedrter): De laag 'Bedrijventerrein' omvat de som van alle ruimtelijke eenheden uit de ruimtelijke planningsprocedure en met een economische bestemming vanaf de dossierfase Publicatie in Belgisch Staatsblad. Een bedrijventerrein is altijd de unie van de percelen die ertoe behoren.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035