OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Milieubewakingsvoorzieningen

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Milieubewakingsvoorzieningen (geharmoniseerde data).

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/ef/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Milieubewakingsvoorziening (EnvironmentalMonitoringFacility): Een aan geografische co√∂rdinaten gerelateerd object dat rechtstreeks gegevens verzamelt of verwerkt over objecten waarvan de eigenschappen (bv. fysische, chemische, biologische of andere aspecten van milieuomstandigheden) met geregelde tussenpozen worden geobserveerd of gemeten. Een milieubewakingsvoorziening kan ook plaats bieden aan andere milieubewakingsvoorzieningen.
 • Milieubewakingsnetwerk (EnvironmentalMonitoringNetwork): Administratieve of organisatorische ordening van EnvironmentalMonitoringFacilities die op eendere wijze worden beheerd voor een specifiek doeleinde en daarbij op een specifiek gebied zijn gericht. Elk netwerk functioneert volgens gemeenschappelijke regels die de coherentie van de observaties dienen te waarborgen, met name met het oog op de werking van EnvironmentalMonitoringFacilities, de vaststelling van voorgeschreven parameters, meetmethoden en het meetkader.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035