Services OGC API Features avec des données pour la Belgique


OGC API Features Natuurinrichtingsprojecten

Directe downloadservice voor de Natuurinrichtingsprojecten.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Natuurinrichting/ogc/features/v1

Région:

Flandre

Couches disponibles:

 • Natuurinrichtingsproject (NatInrPrj): Een gebied, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een natuurinrichtingsproject werd ingesteld, krachtens het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
 • Gebied met recht van voorkoop, natuurinrichtingsproject (RvvNatInrPrj): Een gebied waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop voor de Vlaamse Landmaatschappij van toepassing is (of is geweest), ingevolge de instelling en uitvoering van een natuurinrichtingsproject krachtens het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.

Projections disponibles:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035