Services OGC API Features avec des données pour la Belgique


OGC API Features Beheergebieden

Directe overdrachtdienst voor de verschillende typen Beheergebieden.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/BehGeb/ogc/features

Région:

Flandre

Couches disponibles:

 • Beheergebieden akkervogelsoorten (BehGebAkkervogel): Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor akkervogels (grauwe gors, geelgors, veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, ringmus en kievit) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.
 • Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland (BehGebGrasland): Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.
 • Beheergebieden Natura 2000-soorten (BehGebNat2000): Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor Natura 2000-soorten (grauwe kiekendief, grauwe klauwier, kwartelkoning en hamster) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.
 • Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit (BehGebWaterkwal): Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst waterkwaliteit kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.
 • Beheergebieden weidevogelsoorten (BehGebWeidevogel): Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor weidevogels (tureluur, watersnip, zomertaling, grutto, wulp, slobeend, kievit, scholekster, graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.

Projections disponibles:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035