Services OGC API Features avec des données pour la Belgique


OGC API Features Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones

Directe downloadservice voor de Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/VHAZones/ogc/features

Région:

Flandre

Couches disponibles:

 • VHA-bekken (Bekken): Een VHA-bekken is het gebied waarvan al het afvloeiende water een reeks stromen, rivieren (en eventueel meren) volgt, tot aan een samenvloeiing van rivieren (of tot aan een meer). Hydrografisch-administratieve eenheid van Vlaanderen, die de ruimtelijke groepering (dissolve) is van captatiezones van de waterlopen die uitmonden in een belangrijke rivier. VHA-bekkens komen overeen met de bekkens zoals bedoeld in Art 20 van het decreet Integraal Waterbeleid.
 • VHA-deelbekken (Deelbekken): Een deelbekken vormen een aggregatieniveau tussen enerzijds Bekkens en anderzijds VHA-zones. Een VHA-deelbekken is het gebied waarvan het afvloeiende water een reeks rivieren en beken (en eventueel meren) volgt, tot aan een samenvloeiing van rivieren of beken(of tot aan een meer).
 • VHA-zone (Vhazone): Een VHA-zone is de captatiezone van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlakte van de zones onderling.

Projections disponibles:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035