OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema 'Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden' (geharmoniseerde data).

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/am/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Beheerd gebied/gebied waar beperkingen gelden/gereguleerd gebied (ManagementRestrictionOrRegulationZone): Een gebied dat wordt beheerd, waar beperkingen gelden of dat wordt gereguleerd in overeenstemming met wettelijke verplichtingen op willekeurig welk bestuurlijk niveau (internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal) in verband met milieubeleid dan wel een beleidsmaatregel of activiteit die van invloed kan zijn op het milieu.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035