OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart

Directe downloadservice voor de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/BWK/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • BWK 2 - Faunistisch belangrijke gebieden (Bwkfauna): Op de Biologische Waarderingskaart krijgen een aantal gebieden een specifieke arcering omwille van de aanwezigheid van bepaalde fauna-elementen. De afbakening is gebaseerd op soorten die tot de Rode lijst-categorie├źn 'Met uitsterven bedreigd', 'Bedreigd' en 'Kwetsbaar' behoren. Een ruimere omschrijving wordt verstrekt in het afzonderlijk document per kaartblad "toelichtingXX", met XX het kaartbladnummer.
 • BWK 2 - BWK-zone en Natura 2000 Habitat (Bwkhab): Zone waaraan een biologische waarde gegeven wordt, alsook een aanduiding van het Natura 2000-habitattype, de vegetatiekundige eenheden of ecotopen, bodembedekking en gegevens over eventueel aanwezige kleine landschapselementen (BWK-karteringseenheden).
 • BWK 2 - Habitattype 3260 (Hab3260): Voorkomen van het Natura 2000 habitattype 3260, de submontane- en laaglandrivieren met waterranonkel- en fonteinkruidvegetaties.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035