OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen

Directe downloadservice voor de Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/VHAWaterlopen/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • VHA-waterloop (VHAG): Een VHA-waterloop is een reële waterloop van zijn bron (punt-van-oorsprong) tot zijn monding (voor zover binnen Vlaanderen gelegen).
 • Categorietraject van een VHA-waterloop (VhaCattraj): Een categorietraject is een deel van een VHA – Waterloop, behorend tot één categorie.
 • VHA-waterloopsegment (Wlas): Segment van een VHA-waterloop, voorgesteld door de geometrie van de aslijn, met bijhorende attribuutinformatie. VHA-waterloopsegmenten worden begrensd ter hoogte van samenvloeiingen en ter hoogte van plaatsen waar een kenmerk/eigenschap van de waterloop wijzigt. Het VHA-segmentennetwerk vormt een weergave van een oppervlaktewater-afstromingsnetwerk.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035