OGC API Features Services met data voor België


OGC API Features Van nature overstroombare gebieden

Directe downloadservice voor de van nature overstoombare gebieden.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/NOG/ogc/features/v1

Regio:

Vlaanderen

Beschikbare lagen:

 • Van nature overstroombare gebieden (Nog): Een van nature overstroombaar gebied (NOG) is gelijk gesteld aan een aaneengesloten geheel van alluviale gronden, veengebieden en poldergronden zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van België (opgesteld in de periode 1947-1973, gepubliceerd op schaal 1:20.000). De aard van de overstroming (vanuit waterlopen of vanuit zee) bepaalt de differentiatie in de NOG's. Afbakening en differentiatie van NOG in gebieden die niet bodemkundig in kaart zijn gebracht is toegevoegd o.b.v. expert-interpretatie. Bodems ontstaan door colluviatie zijn eveneens opgenomen in NOG-bestand.

Beschikbare projecties:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035