OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003

Directe overdrachtdienst voor het Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/VRBG2003/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Grenzen - Bron Geometrie (Grensinfo): Informatie over de herkomst van de geometrische informatie van (een deel van) een gemeentegrens.
 • Arrondissement (Refarr): Een bestuurlijke arrondissement is een administratieve indeling van een provincie. Het gaat om een groepering van een aantal gemeenten.
 • Arrondissement - gegeneraliseerd 10 m (RefarrG10): Een bestuurlijke arrondissement is een administratieve indeling van een provincie. Het gaat om een groepering van een aantal gemeenten. De geometrie is gecreëerd door een samenvoeging van geometrieën van de productentiteit ‘gemeente - gegeneraliseerd 10 m’.
 • Arrondissement - gegeneraliseerd 100 m (RefarrG100): Een bestuurlijke arrondissement is een administratieve indeling van een provincie. Het gaat om een groepering van een aantal gemeenten. De geometrie is gecreëerd door een samenvoeging van geometrieën van de productentiteit ‘gemeente - gegeneraliseerd 100 m’.
 • Gemeente (Refgem): Een gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid in België (met uitzonderling van districten). Gemeenten zijn gegroepeerd in bestuurlijke arrondissementen en provincies.
 • Gemeente - gegeneraliseerd 10 m (RefgemG10): Een gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid in België (met uitzonderling van districten). Gemeenten zijn gegroepeerd in bestuurlijke arrondissementen en provincies. De geometrie is a.d.h.v. generalisatie met het ‘simplify polygon (point_remove)’-algoritme, met een tolerantie van 10 m, afgeleid van de productentiteit gemeente met als doel bruikbaar te zijn op schaal 1 : 25 000 en kleiner.
 • Gemeente - gegeneraliseerd 100 m (RefgemG100): Een gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid in België (met uitzonderling van districten). Gemeenten zijn gegroepeerd in bestuurlijke arrondissementen en provincies. De geometrie is a.d.h.v. generalisatie met het ‘simplify polygon (point_remove)’-algoritme, met een tolerantie van 100 m, afgeleid van de productentiteit gemeente met als doel bruikbaar te zijn op schaal 1 : 250 000 en kleiner.
 • Gewest (Refgew): Een gewest is een deel van België met een eigen verkozen parlement en een eigen regering. Een gewest heeft een aantal bevoegdheden voor plaatsgebonden aangelegenheden op haar grondgebied en t.a.v. de inwoners die op dat grondgebied wonen.
 • Gewest - gegeneraliseerd 10 m (RefgewG10): Een gewest is een deel van België met een eigen verkozen parlement en een eigen regering. Een gewest heeft een aantal bevoegdheden voor plaatsgebonden aangelegenheden op haar grondgebied en t.a.v. de inwoners die op dat grondgebied wonen. De geometrie is gecreëerd door een samenvoeging van geometrieën van de productentiteit ‘gemeente - gegeneraliseerd 10 m’.
 • Gewest - gegeneraliseerd 100 m (RefgewG100): Een gewest is een deel van België met een eigen verkozen parlement en een eigen regering. Een gewest heeft een aantal bevoegdheden voor plaatsgebonden aangelegenheden op haar grondgebied en t.a.v. de inwoners die op dat grondgebied wonen. De geometrie is gecreëerd door een samenvoeging van geometrieën van de productentiteit ‘gemeente - gegeneraliseerd 100 m’.
 • Provincie (Refprv): Een provincie is een administratieve indeling van het Vlaams Gewest. Provincies vormen het bestuurlijke niveau tussen de gemeenten en arrondissementen enerzijds en het Vlaams Gewest anderzijds.
 • Provincie - gegeneraliseerd 10 m (RefprvG10): Een provincie is een administratieve indeling van het Vlaams Gewest. Provincies vormen het bestuurlijke niveau tussen de gemeenten en arrondissementen enerzijds en het Vlaams Gewest anderzijds. De geometrie is gecreëerd door een samenvoeging van geometrieën van de productentiteit ‘gemeente - gegeneraliseerd 10 m’.
 • Provincie - gegeneraliseerd 100 m (RefprvG100): Een provincie is een administratieve indeling van het Vlaams Gewest. Provincies vormen het bestuurlijke niveau tussen de gemeenten en arrondissementen enerzijds en het Vlaams Gewest anderzijds. De geometrie is gecreëerd door een samenvoeging van geometrieën van de productentiteit ‘gemeente - gegeneraliseerd 100 m’.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035