OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Overstromingsgebieden en oeverzones

Directe downloadservice voor de Overstromingsgebieden en oeverzones.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/OGOZ/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid (Ogoz): Afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones. Overstromingsgebieden kunnen van nature water bergen of kunnen ingeschakeld worden om een waterbergende functie te vervullen. Overstromingsgebieden worden afgebakend in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of door een beslissing van de Vlaamse Regering of de bevoegde minister. In afgebakende overstromingsgebieden zijn de financiĆ«le instrumenten recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht van toepassing. Oeverzones vormen de leefomgeving voor vele planten en dieren en spelen een rol in het behoud of het verbeteren van de waterkwaliteit. Oeverzones kunnen afgebakend worden via oeverzoneprojecten die goedgekeurd worden in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of een beslissing van de Vlaamse Regering. Om ervoor te zorgen dat de oeverzones hun functie kunnen vervullen, gelden in oeverzones een aantal gebruiksbeperkingen.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035