OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden

Directe downloadservice voor de woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/WoningbWoonvernieuwing/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Woningbouwgebieden (Woningwbgb): Een woningbouwgebied is een afgebakend gebied waarin het Vlaams Gewest de bouw van nieuwe woningen stimuleert via de uitkering van subsidies en tegemoetkomingen. Woningbouwgebieden worden ingesteld krachtens het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (BS 19 augustus 1998). Woningbouwgebieden maken deel uit van, sluiten nauw aan op, of liggen binnen een redelijke afstand t.o.v. de bebouwing in een bestaande woonkern.
 • Woonvernieuwingsgebieden (Woningwvgb): Een woonvernieuwingsgebied is een afgebakend gebied waarbinnen belangrijke inspanningen noodzakelijk zijn om de woonkwaliteit te verbeteren. Een woonvernieuwingsgebied wordt ingesteld krachtens het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (BS 19 augustus 1998). Het gaat om gebieden met een hoge concentratie aan woningen met zware gebreken. De bedoeling van de afbakening van woonvernieuwingsgebieden is de gebiedsgerichte inzet van subsidies die krachtens de Vlaamse Wooncode worden toegekend.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035