OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Rioolinventaris Vlaanderen

Directe downloadservice voor de Rioolinventaris Vlaanderen.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Rioolinventaris/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Rioolinventaris Vlaanderen - Installatie (Rioolinsta): Een installatie vervult binnen het rioolnetwerk een complexe functie zoals het zuiveren van rioolwater en het controleren van rioolwaterstromen en het debiet. Een installaties neemt een grote ruimte in, en wordt aangegeven met een polygoon op de kaart.
 • Rioolinventaris Vlaanderen - Punt (Rioolpunt): Een punt is een voorstelling van een belangrijk punt ten aanzien van de rioleringen. Het betreft punten van het type: Connectiepunt, Uitlaat, Infiltratieput, Influent van zuiveringsinstallatie, Effluent van zuiveringsinstallatie, Overstortkamer, Opvoergemaal, Inspectieput, Bekken, Inlaat, en Andere.
 • Rioolinventaris Vlaanderen - Streng (Rioolstrng): Een Streng is een riolering, gracht of andere verbinding die onderdeel uitmaakt van het rioolnetwerk.
 • Rioolinventaris Vlaanderen - Zuiveringsgebied (Zuivergeb): Een zuiveringsgebied is een afgebakende zone, waarbinnen al het afvalwater naar éénzelfde rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van het zuiveringsgebied hoeven zich niet te beperken tot de gemeentegrenzen. De zuiveringsgebieden zijn gebiedsdekkend voor Vlaanderen.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035