OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Bosreferentielaag 2000

Directe downloadservice voor de boskartering 2000.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Bosref/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Bosreferentielaag 2000 (Bos): Volgens artikel 3 van het Bosdecreet (1990) zijn bossen 'grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe één eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen'. Onder de voorschriften van dit decreet vallen ook kaalvlakten voorheen met bos bezet, niet-beboste oppervlakten nodig voor het behoud van het bos, bestendige bosvrije oppervlakten en recreatieve uitrustingen binnen het bos, aanplantingen hoofdzakelijk bestemd voor de houtvoorbrengst en grienden. Onder de voorschriften van het decreet vallen echter niet fruitboomgaarden en -aanplantingen, tuinen, plantsoenen en parken, lijnbeplantingen en houtkanten, boom-, sierstruikkwekerijen en arboreta buiten het bos gelegen, sierbeplantingen, aanplantingen met kerstbomen en tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoering van de Europese verordeningen betreffende het uit productie nemen van bouwland. Hoewel het Bosdecreet van 1990 geen eenduidige definitie van het bos omtrent meetbare parameters zoals oppervlakte of leeftijd opgeeft, zijn aan de data opgenomen in de boskartering 2000 wel minimumvoorwaarden opgelegd: bosoppervlakte van minstens 0.5 ha, een breedte van het bos van minstens 25 m en een sluitingsgraad minstens 20 %.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035