OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Vervoersnetwerken weg

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Vervoersnetwerken - weg (geharmoniseerde data).

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/tn-ro/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Europese weg (ERoad): Een verzameling wegsegmentsequenties en/of individuele wegsegmenten die een route vertegenwoordigen die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk, gekenmerkt door zijn Europese routenummer.
 • Morfologische wegklasse (FormOfWay): Beschrijft bepaalde aspecten van de morfologische vorm die een weg kan aannemen.
 • Wegcategorie (FunctionalRoadClass): Een classificatie op basis van de belangrijkheid van de rol die de weg vervult in het wegennetwerk.
 • Aantal rijstroken (NumberOfLanes): Het aantal rijstroken van een weg.
 • Weg (Road): Een verzameling wegsegmentsequenties en / of individuele wegsegmenten die worden gekenmerkt door een of meer thematische identifiers en / of eigenschappen.
 • Wegsegment (RoadLink): Lineair object dat de connectiviteit tussen 2 punten in het netwerk beschrijft.
 • Straatnaam (RoadName): Naam die officieel werd toegekend aan een straat door de bevoegde autoriteit.
 • Wegknoop (RoadNode): Ruimtelijk puntobject dat gebruikt wordt om de connectiviteit tussen 2 wegsegmenten te beschrijven of om een significant ruimtelijk object voor te stellen.
 • Wegverharding (RoadSurfaceCategory): Het type wegverharding van een weg. Geeft aan of het weg al dan niet verhard is.
 • Wegbreedte (RoadWidth): De wegbreedte is de afstand tussen beide randen van een weg, gemeten als een gemiddelde waarde.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035