OGC API Features Services with data for Belgium


OGC API Features Watersystemen

Directe downloadservice voor de geografische indeling van watersystemen.

url:

https://geo.api.vlaanderen.be/Watersystemen/ogc/features/v1

Region:

Flanders

Available layers:

 • Watersystemen - Bekken (WsBekken): Gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, een reeks stromen, rivieren, kanalen en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een waterloop of een kanaal. Een bekken is een hydrografische beheers- en planningseenheid zoals bedoeld in Art 20 van het decreet Integraal Waterbeleid. De watersystemen-bekkens zijn een bevriezing van de toestand van de VHA-bekkens op 29/10/2007.
 • Watersystemen - Deelbekken (WsDeelbek): Verdere opdeling van Watersysteem-bekkens op basis van hydrologische, geomorfologische, ecologische en functionele eigenschappen. Hydrografische beheers- en planningseenheid die overeenkomt het niveau van deelbekken zoals bedoeld in artikel 21 van het decreet 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. De watersystemen-deelbekkens zijn een bevriezing van de toestand van de VHA-deelbekkens op 29/10/2007.
 • Watersystemen - Stroomgebied (WsStrmgeb): Een stroomgebied is een gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, hetzij via een kanaal, hetzij via een reeks stromen, rivieren, beken en eventueel meren, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, door een riviermond in zee stroomt. De "watersysteem stroomgebieden" komen overeen met de stroomgebieden zoals gedefineerd in Art 18 en 19 van het decreet 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Available projections:

 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3812
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3043
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32631
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035