OGC API Features Services met data voor België


Deze website geeft een overzicht van OGC API Features Services die kaartmateriaal beschikbaar hebben voor België. Voor meer info over elke service, klik op de naam van één van de services. Heb je weet van een OGC API Features Service die niet in deze lijst staat, mail hem dan door naar Michel Stuyts. Meer informatie over OGC API Features services is te vinden op de OGC website.

De gegevens op deze website worden ook bijgehouden op GitLab.

De gegevens op deze website kunnen ook gedownload worden voor gebruik in QGIS (versie 3.2 en nieuwer). Dit XML-bestand kan eenvoudig in QGIS geïmporteerd worden. (meest recente update van de XML: 14/05/2024)

Dit soort overzichten zijn beschikbaar voor Web Map Services (WMS) met data voor België, Web Map Tile Services (WMTS) met data voor België, Web Features Services (WFS) met data voor België, OGC API Feature Services met data voor België en xyz Tile Layer Services met data voor België.

Er is een zoekfunctionaliteit beschikbaar waarmee je eenvoudig naar een service kan zoeken. Dit kan via het zoekvak bovenaan deze pagina of via het aparte zoekformulier.

Services

Vlaanderen

OGC API Features Adressen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Adressen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Adressen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Adressenregister (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Adressenregister (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Agglomeraties Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Agglomeraties Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bebossing op de Ferrariskaarten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bebossing op de Ferrariskaarten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bebossing op de topografische kaarten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bebossing op de topografische kaarten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bebossing op de Vandermaelenkaarten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bebossing op de Vandermaelenkaarten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bedrijventerreinen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bedrijventerreinen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Beheergebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Beheergebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bosleeftijd (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bosleeftijd (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bosreferentielaag 2000 (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Bosreferentielaag 2000 (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Brownfieldconvenanten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Brownfieldconvenanten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features EU Register van industriële sites (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features EU Register van industriële sites (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebieden met recht van voorkoop (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebieden met recht van voorkoop (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebiedstypes nitraat mestdecreet (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebiedstypes nitraat mestdecreet (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebouwen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebouwen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebouwen Vlaamse en Lokale Overheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebouwen Vlaamse en Lokale Overheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebouwenregister (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Gebouwenregister (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features GIPOD (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features GIPOD (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features GRB (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features GRB (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features GRB - Administratieve percelen fiscaal (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features GRB - Administratieve percelen fiscaal (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Grenzen van Polders (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Grenzen van Polders (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Grenzen van wateringen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Grenzen van wateringen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Haltes De Lijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Haltes De Lijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Hydrografie - Fysieke wateren (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Hydrografie - Fysieke wateren (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Hydrografie - Netwerk (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Hydrografie - Netwerk (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Interessante Plaatsen (POI) (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Interessante Plaatsen (POI) (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Jachtterreinen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Jachtterreinen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features kwetsbare gebieden Nitraatrichtlijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features kwetsbare gebieden Nitraatrichtlijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landbouwgebruikspercelen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landbouwgebruikspercelen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landbouwstreken België (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landbouwstreken België (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landgebruik - Bestaand landgebruik (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landgebruik - Bestaand landgebruik (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landinrichting (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Landinrichting (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetnet Afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetnet Afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetnet Riooloverstorten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetnet Riooloverstorten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Milieubewakingsvoorzieningen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Milieubewakingsvoorzieningen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Natuurinrichtingsprojecten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Natuurinrichtingsprojecten (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Nutsdiensten en overheidsdiensten - Inrichtingen milieubeheer (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Nutsdiensten en overheidsdiensten - Nutsvoorzieningennet (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Nutsdiensten en overheidsdiensten - Rioleringsnet (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features oppervlakte meetpunten Nitraatrichtlijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features oppervlakte meetpunten Nitraatrichtlijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (centerlines) Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (centerlines) Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Oppervlaktewaterlichamen (polygonen) Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Overstromingsgebieden en oeverzones (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Overstromingsgebieden en oeverzones (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Parameters woningkwaliteitsbeleid (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Parameters woningkwaliteitsbeleid (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Percelen Vlaamse en Lokale Overheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Percelen Vlaamse en Lokale Overheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Potentieel natuurlijke vegetatie (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Potentieel natuurlijke vegetatie (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Recent overstroomde gebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Recent overstroomde gebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Reiswegen De Lijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Reiswegen De Lijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Rioolinventaris Vlaanderen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Rioolinventaris Vlaanderen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Rioolwaterzuiveringsinstallatie Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Rioolwaterzuiveringsinstallatie Richtlijn Stedelijk afvalwater (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Statistische sectoren van België (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Statistische sectoren van België (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Steunzones (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Steunzones (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Stroomgebiedsdistricten Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Stroomgebiedsdistricten Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Sub-unit Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Sub-unit Kaderrichtlijn water (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Traditionele landschappen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Traditionele landschappen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Van nature overstroombare gebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Van nature overstroombare gebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vervoersnetwerken weg (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vervoersnetwerken weg (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vlaamse Zwemwaterlocaties (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Vlaamse Zwemwaterlocaties (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003 (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2003 (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019 (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019 (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Waterkwaliteitsdoelstellingen Wateroppervlakken (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Waterkwaliteitsdoelstellingen Wateroppervlakken (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Watersystemen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Watersystemen (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Wegenregister (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Wegenregister (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Werkingsgebieden van wildbeheereenheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Werkingsgebieden van wildbeheereenheden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden (geo.api.vlaanderen.be)

OGC API Features Woningbouw- en woonvernieuwingsgebieden (geo.api.vlaanderen.be)